วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552

พรรคก้าวหน้า
พรรคก้าวหน้า

เป็นพรรคการเมืองแรกของประเทศไทยที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2488 โดย

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
นายสุวิชช์ พันธุ์เศรษฐ
นายสอ เศรษฐบุตร
พระยาสุรพันธุ์เสนี
ดร.โชติ คุ้มพันธ์
หม่อมราชวงศ์นิมิตรมงคล นวรัตน
พระยาโทณวณิกมนตรี
นายเลียง ไชยกาล
นายบุญเท่ง ทองสว้สดิ์

ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นต่อต้านกับคณะราษฎรหลายประการ แต่ต่อมาใน พ.ศ. 2493 ได้ยุบรวมเข้ากับพรรคประชาธิปัตย์