วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

พรรคพลังใหม่

พรรคพลังใหม่

นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ดำรงตำแน่งหัวหน้าพรรค ส่งผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฤดูการเลือกตั้ง 26 มกราคม 2518 ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ ปี พ.ศ.2517 ซึ่งบังคับให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง มีสมาชิกพรรคพลังใหม่ได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 12 คน ในการเลือกตั้งครั้งนั้นมีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครถึง 42 พรรค ได้รับเลือกตั้งเพียง 22 พรรคฯ ซึ่งได้ สส.กระจายกันออกไป

หลังเลือกตั้ง 26 มกราคม 2518 พรรคประชาธิปัตย์ มี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ สส. มา 19 คน สามารถรวบรวมพรรคต่าง ๆ ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้ และได้เป็นนายกรัฐมนตรี