วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

พรรคถิ่นไทย

พรรคถิ่นไทย (Motherland Party)

เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2543 โดย ดร.พิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป้าหมายในการเป็นพรรคแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับพรรคกรีน (Green Party) ในต่างประเทศ
สัญลักษณ์พรรคเป็น รูปนกกางเขนบ้าน ใช้สีเขียว เป็นสีประจำพรรค สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมดงาน ซึ่งคือกลุ่มทำงานของ ดร.พิจิตต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นพรรคการเมืองพรรคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จต่อไป


แต่การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2544 พรรคถิ่นไทยไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งดั่งความคาดหมาย ได้ ส.ส. มาเพียงคนเดียวเท่านั้น คือ นายบุญเติม จันทวัฒน์ จากจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งภายหลังได้ย้ายมาสังกัดกับพรรคไทยรักไทย ซึ่งเป็นพรรคเสียงข้างมาก

พรรคถิ่นไทยถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2545 เนื่องจากไม่ดำเนินการตามมาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2541 ที่ว่าด้วยการยื่นรายงานการดำเนินกิจการของพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการดำเนินงานพรรคถิ่นไทย