วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พรรคชาติไทยพัฒนา


พรรคชาติไทยพัฒนา

มีชื่อย่อภาษาไทย "ชทพ." ชื่อภาษาอังกฤษ Charthaipattana Party ชื่อย่อ "CP"
จดแจ้งจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 มีกรรมการบริหารพรรค 9 คน

พรรคชาติไทยพัฒนามีเครื่องหมายพรรคเป็นรูปวงกลมมีแถบสีธงชาติไทยด้านบน มีชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา ด้านล่างตรงกลางมีตัวอยู่ว่า "ชทพ." โดยมีความหมายว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ภายใต้กรอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพรรคชาติไทยพัฒนาถูกก่อตั้งเพื่อรองรับการยุบพรรคชาติไทย

ที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา มีมติเลือกนายชุมพล ศิลปอาชา รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา น้องชายนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคนใหม่ โดยมีนายปรีชา จั่นเพชร เป็นเลขาธิการพรรค

ชื่อภาษาอังกฤษ : Charthaipattana Party ชื่อย่อ : ชพท, CP
วันจัดตั้งพรรค : วันที่ 18 เมษายน 2551
ที่ทำการพรรคตั้งอยู่ที่ : 33/157 หมู่ที่ 11 ซอย 4 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตบางกะปิ กทม.