วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พรรคเพื่อแผ่นดิน

พรรคเพื่อแผ่นดิน

พรรคเพื่อแผ่นดิน เป็นพรรคการเมืองไทยที่ตั้งในกลางปี พ.ศ. 2550 มี
นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ปัจจุบันมี พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก เป็นหัวหน้าพรรค มี นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง เป็นเลขาธิการพรรค ยุทธศาสตร์หาเสียงของพรรคคือ "นำรอยยิ้มกลับสู่สังคมไทย"
มีอดีต ส.ส.ภาคอีสานเป็นสมาชิก เช่น กลุ่มของ นายพินิจ จารุสมบัติ นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ นายวัฒนา อัศวเหม นายโสภณ เพชรสว่าง และอดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร ในกลุ่มกรุงเทพ 50 ของ นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ รวมทั้งกลุ่มบ้านริมน้ำของ นายสุชาติ ตันเจริญ อีกด้วย ในส่วนของกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองมาก่อน แต่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคด้วยก็ได้แก่ นายสุระ แสนคำ หรือ เขาทราย แกแล็คซี่ อดีตแชมป์โลกชาวไทย และ นาวาอากาศตรีปิยะพงษ์ ผิวอ่อน อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นต้น

นโยบายพรรคนำความสุข รอยยิ้มและความสามัคคีของคนไทยให้กลับคืนมา ด้วยการสร้าง 9 ความสุข ให้แก่คนไทย คือ กินดี อยู่ดี สุขภาพดี ความรู้ดี ครอบครัวดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี ราคาพืชผลเกษตรกรดี รู้รักสามัคคี และศักดิ์ศรีประเทศดี มีความสุข โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ขจัดความยากจนด้วยการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อคนไทยมีกิน มีใช้ มีเหลือเก็บ มีคุณภาพชีวิต และมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น ปลอดภัยจากยาเสพติด อาชญากรรม การคอรัปชั่น และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และสร้างการขนส่งระบบรางให้เพียงพอ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2646-1888