วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พรรคไทยร่ำรวย

ข้อมูลทั่วไปของพรรคไทยร่ำรวยมีชื่อภาษาอังกฤษ : Thai Rum Ruay Party
มีชื่อย่อว่า ทรร., TRR. จัดตั้งพรรควันที่ 2 ตุลาคม 2550
จำนวนกรรมการบริหารพรรคมี 18 คน
คณะกรรมการบริหารพรรคคือ นายปฐม อัญสกุล หัวหน้าพรรค
นายชาติทอง บุญเรือง เลขาธิการพรรค

นโยบายพรรค

1. โครงการแปลงรายจ่ายให้เป็นรายได้จากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งประชาชนสูญเสียเงินส่วนนี้ให้กับห้างต่างชาติ เพราะเงินส่วนนี้จะถูกนำออกนอกประเทศ แต่เราจะนำเงินส่วนนี้กลับมาพัฒนาประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาล โครงการนี้ได้มีการทดลองทำแล้วสามารถจับต้องได้ซึ่งประชาชนสามารถมีความเป็นอยู่ดีขึ้นได้จริง

2. รัฐบาลสามารถสร้างรายได้จึงไม่ต้องเก็บภาษีจากประชาชน เพราะรัฐบาลมีรายได้จากการแปลงรายจ่ายให้เป็นรายได้

3. โครงการ "ซื้อกิน ซื้อใช้ ได้เงิน" คนไทยจะมีรายได้ที่มั่นคง มีเงินเต็มกระเป๋า


มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 165 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240