วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นโยบายพรรคเพื่อแผ่นดิน


พรรคเพื่อแผ่นดิน
"นำรอยยิ้มกลับสู่สังคมไทย "นาย
สุวิทย์ คุณกิตติ หัวหน้าพรรค นำทีมพรรคเพื่อแผ่นดินลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในหมายเลข 1 โดยมี ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์ เป็นเลขาธิการพรรค ชูนโยบาย 9 ความสุขที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชน คือ

1.กินดีอยู่ดีมีความสุข
2.สุขภาพดีมีความสุข
3.ความรู้ดีมีความสุข
4.ครอบครัวดีมีความสุข
5.สังคมดีมีความสุข
6.สิ่งแวดล้อมดีมีความสุข
7.ราคาพืชผลดีมีความสุข
8.รู้รักสามัคคีมีความสุข
9.ศักดิ์ศรีของประเทศดีมีความสุข

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ท่านผ่านมา พรรคเพื่อแผ่นดิน มีการเปิดตัว 21 ดอกเตอร์ ที่มาร่วมงานกับพรรคมีการแถลง 3 นโยบายสำคัญ ที่จะนำมาช่วยเสริมกับนโยบายเก้าความสุข คือ นโยบาย 3 ว. ได้แก่ วัดเวียง วัง เป็นโยบายที่ส่งเสริมการสร้างความสุขโดยรวม โดยใช้วิธีการดึงวัดเข้าหาคน เน้นการสร้าง สามคิว คืออีคิว ไอคิว และเอสคิว (การบริหารด้านจิตวิญญาณ) โดยหากได้รับเลือกพรรคจะสนับสนุนให้มีการนำพระสงฆ์เข้ามาร่วมสอนศาสนา ส่งเสริมการศึกษาศาสนาจนถึงระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมการศึกษาของสงฆ์ที่ไม่ขัดต่อธรรมวินัย เช่น ให้ศึกษากฎหมายและส่งเสริมโครงการธรรมะดีลิเวอรี่มากขึ้น

นายญาณกร วรกุลรักษ์ กล่าวในฐานะตัวแทนด้านเศรษฐกิจว่า พรรคส่งเสริม “ความสุข” เป็นที่ตั้ง เน้นการสร้างงานที่เพียงพอต่อประชากร โดยเห็นความสำคัญกับวิชาชีพอิสระ เช่น พยาบาล พ่อครัว หรือคนทำงานด้านไอที โดยเฉพาะต้องส่งเสริมอาชีพที่ต่างประเทศขาดแคลน เน้นส่งเสริมให้มีการส่งออกวิชาชีพเหล่านี้ไปต่างประเทศ เช่น พยาบาล เพราะพบว่าในยุโรปพยาบาลอาชีพขาดแคลนและอัตราค่าจ้างสูงมาก

ด้านนายชนัด เผ่าพันธุ์ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม กล่าวว่า นโยบายที่กลุ่มดอกเตอร์เพื่อแผ่นดินนำเสนออีกอย่างคือด้านพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก เพราะขณะนี้ ต้นทุนด้านพลังงานเป็นสิ่งที่คุกคามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีนโยบายในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานทดแทน โดยมีโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในชุมชน ให้คนชุมชนมีส่วนในการบริหารจัดการทำได้ในเวลาอันสั้นและเรายังพิจารณาให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง

ส่วนนโยบายยุทธศาสตร์สร้างความสุขให้คนกรุงเทพฯ มี 5 ด้าน ได้แก่

1.ความสุขจากการใช้ชีวิตในมหานครที่แข็งแรงและน่าอยู่ อาทิ จัดอพาร์ตเมนต์ใกล้สถานีรถไฟฟ้า-รถใต้ดิน และโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ที่มีรายได้น้อย สร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 4 มุมเมือง ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ 9 ล้านต้นภายใน 4 ปีทั่วกรุงเทพฯ

2.ความสุขจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดพื้นที่ในเกาะรัตนโกสินทร์ พื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน พื้นที่ฝั่งธนบุรี พื้นที่บริเวณวัด มัสยิด โบสถ์

3.ความสุขจากการมีงานทำ มีอาชีพ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย จัดให้มีพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคเขต พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.ความสุขจากการเดินทางที่สะดวกสบาย ติดต่อนัดหมายตรงเวลา

5.ความสุขจากการบริหารจัดการพัฒนามหานครที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ คือตั้งกองทุนพัฒนามหานครเพื่อระดมทุนพัฒนากรุงเทพฯ และปริมณฑล