วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นโยบายพรรคพลังประชาชน

พรรคพลังประชาชน

“เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยพลังประชาชน”

พรรคพลังประชาชน เน้นนโยบายที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในสมัยรัฐบาลทักษิณ
ซึ่งมี 4 เป้าหมายหลักคือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส และสร้างปัญญา รวมทั้งเร่งฟื้นฟูประชาธิปไตย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดย มีนายสมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และ นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นเลขาธิการพรรค ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หมายเลข 12

นโยบายที่ใช้เป็นอาวุธในการหาเสียง คือ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ให้แก่ประชาชน
แบ่งได้ 12 ข้อ คือ
1.จะไม่มีการขึ้นภาษี
2.พักหนี้เกษตรกร
3.พัฒนากองทุนหมู่บ้าน
4.จัดสรรเงินทุนประจำหมู่บ้านหรือเอสเอ็มแอล
5.โอท็อประยะที่สอง
6.ธนาคารประชาชน
7.เพิ่มทุนจดทะเบียนเอส เอ็มอี
8.เร่งออกโฉนดเอกสารสิทธิพิชิตความจน
9.โคล้านตัว แสนฟาร์ม
10.ประกันราคาพืชผลของเกษตรกร
11.แรงงานบินก่อน ผ่อนทีหลัง มีสินเชื่อโดยไม่ต้องค้ำประกัน
12.เดินหน้าผู้ว่าฯ ซีอีโอ

มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในโครงการเมกะโปรเจ็คต์ 1.5 ล้านล้านบาท อัดฉีดเงินทุนในโครงการขนาดใหญ่ ทั้งรถไฟฟ้า 9 เส้นทางเริ่มใช้ภายใน 3 ปี 5 แสนล้านบาท ค่าโดยสารไม่เกิน 15 บาท ตลอดสาย โครงการบริหารจัดการเรื่องน้ำ 2 แสนล้านบาท และโครงการ 1 แสนล้านบาท เพื่อการเร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังไม่มีการขึ้นภาษีและยกเลิกมาตรการกันเงินทุนสำรอง 30 เปอร์เซ็นต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

อีกทั้งการกลับมาของโครงการที่พักอาศัย บ้านรถไฟฟ้า บ้านบัณฑิต บ้านรัฐสวัสดิการ บ้านเอื้ออาทรบ้านมั่นคง และ การวางโครงข่ายคมนาคม และระบบขนส่งสินค้าครบวงจรเพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและการเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัย เช่น รถไฟรางคู่ พัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ พัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย ถนนใยแมงมุมสู่ไร่นา

นโยบายส่งเสริมด้านสุขภาพ โดยต่อยอดโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค วางโครงการใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารักษาที่ใดก็ได้ในกรณีฉุกเฉิน และขยายสิทธิของประกันสังคมให้ครอบคลุมถึงครอบครัวของผู้ประกันตัวบัตรประชาชนรักษาทุกโรคให้ครอบคลุมการรักษาและการบริการมากขึ้น นอกจากนี้ยังประกาศสงครามกับยาเสพติดรอบใหม่ พร้อมเดินหน้าปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และจัดตั้งกองทุนหมื่นล้านเพื่อช่วยเหลืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ด้านการศึกษาที่เป็นจุดแข็งอีกเรื่องหนึ่ง จะมีการเดินหน้าการศึกษาที่จะใช้ระบบไอซีแอล เรียนก่อนผ่อนทีหลังที่โดยนำเงินที่ได้จากหวยบนดินที่จะกลับมามาใช้ดำเนินการ และจะแก้ปัญหาหนี้สินให้กับครู
รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยสร้างคลังความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อุทยานเพื่อการเรียนรู้

www.ppp.or.th/