วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นโยบายพรรคไทยร่ำรวย


พรรคไทยร่ำรวย

พรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หมายเลข 27 โดยมีนายปฐม อัญสกุล (ประธานบริษัท อีซี่ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด) ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค และมีนายชาติทอง บุญเรือง เป็นเลขาธิการพรรค

สำหรับนโยบายของพรรคไทยร่ำรวย ระบุว่า สนับสนุนการปกครองแบบประชาธิปไตย ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในทางที่เหมาะสมและถูกต้องกับประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยปลูกฝังให้กับประชาชนมีการสร้างงานสร้างอาชีพที่สุจริต ให้ประชาชนมีรายได้ เมื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม เหตุการณ์ไม่สงบหรืออาชญากรรมต่างๆ ก็จะลดน้อยลงไปด้วย และจะจัดให้มีการเลี้ยงอาหารฟรีที่สถานที่ราชการต่างๆ เนื่องจากรัฐมีรายได้มากขึ้น

ขณะที่นโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรคไทยร่ำรวยนั้น เน้นการบริโภคสินค้าของคนไทยและป้องกัน หาวิธีไม่ให้เงินตรารั่วไหลออกนอกประเทศ โดยสนับสนุนร้านค้ารายเล็กและรายใหญ่ของคนไทย รวมถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของคนไทยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมาบริโภคกับสินค้าและสนับสนุนธุรกิจของคนไทยเพื่อต่อสู้กับธุรกิจของต่างชาติที่มากอบโกยเอามาจากประชาชนชาวไทย พรรคไทยร่ำรวยจะบริหารรายจ่ายของประชาชนให้เป็นรายได้ โดยรายจ่ายที่บริโภคสินค้าและจับจ่ายใช้สอยสินค้า ซึ่งรายจ่ายเหล่านี้จะสูญสลายไปโดยไม่มีวันกลับมา ซึ่งแต่ละปีคนมีการบริโภคสินค้าต่างชาติ 1 ล้านบาทต่อปี แต่พรรคไทยร่ำรวยจะนำเงินที่หมดไปตรงส่วนนี้กลับมาให้คนไทยมีโอกาสได้สัมผัส ซึ่งเงินจำนวนนี้จะทำให้ประชาชนชาวไทย มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เงินจำนวนนี้มีค่าไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อปี มีค่าเท่ากับงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย

นอกจากนี้ พรรคไทยร่ำรวย เน้นการสร้างงานสร้างรายได้ของแต่ละครอบครัวให้ประชาชนชักชวนกันทำมาหากิน ปลูกฝังให้ประชาชนรักชาติแต่การจะรักชาตินั้นประชาชนต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีก่อน เมื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลายๆ คน หลายๆ ครอบครัว ประเทศก็จะดีขึ้น เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นด้วย เพราะเงินตราไม่รั่วไหลไปสู่นอกประเทศแต่หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศทำให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีโอกาสได้สัมผัสแต่พอเพียงและดีดว่าเดิมตรงกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9