วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พรรคภูมิใจไทย


พรรคภูมิใจไทย

ข้อมูลทั่วไปของพรรคภูมิใจไทย
มีชื่อย่อภาษาไทย "ภท" มีชื่อภาษาอังกฤษ Bhumjaithai Party ชื่อย่อ "BJT"
จดแจ้งก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 มีนายพิพัฒน์ พรมวราภรณ์
เป็นหัวหน้าพรรค
นางมงคล ศรีอ่อน
เลขาธิการพรรค มีกรรมการบริหารพรรค จำนวน 9 คน
หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันคือนาย ชวรัตน์ ชาญวีรกุล

พรรคภูมิใจไทยถูกก่อตั้งเพื่อรองรับการยุบ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
โดยในภายหลัง กลุ่มเพื่อนเนวิน ได้เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรค และเปิดตัวเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552

ที่ทำการพรรค: 134/245 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
คำขวัญพรรค: ประชานิยม สังคมเป็นสุข
สีประจำพรรค: สีน้ำเงินกรมท่า