วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

รายชื่อพรรคการเมืองปัจจุบัน2552

รายชื่อพรรคการเมืองไทย

รายชื่อพรรคการเมืองไทย ปัจจุบันมีพรรคการเมืองในประเทศไทยทั้งหมด 68 พรรคที่จดทะเบียนและยังมีสถานะเป็นพรรคการเมืองอยู่ นอกเหนือจากนั้นเป็นพรรคที่ยกเลิกการดำเนินงาน หรือยุบเพื่อรวมกับพรรคอื่น หรือถูกสั่งให้ยุบโดยคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญ (ข้อมูลล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552)

พรรคปัจจุบัน

พรรคกฤษไทยมั่นคง พรรคกสิกรไทย
พรรคกิจสังคม พรรคเกษตรไทย
พรรคเกษตรกรแรงงานไทย พรรคความหวังใหม่
พรรคคุณธรรม พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
พรรคเงินเดือนประชาชน พรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคชาติสามัคคี พรรคชีวิตที่ดีกว่า
พรรคดำรงไทย พรรคต้นตระกูลไทย
พรรคทางเลือกใหม่ พรรคแทนคุณแผ่นดิน
พรรคเทียนแห่งธรรม พรรคไทเป็นไทเดิมชื่อ
พรรคคนขอปลดหนี้ และ พรรคเกษตรมหาชน
พรรคไทยช่วยไทย พรรคไทยมั่นคง
พรรคไทยรวมไทยเดิมชื่อ พรรครักษ์แผ่นดินไทย
พรรคไทยร่ำรวย พรรคธรรมชาติไทย
พรรคธรรมาธิปัตย์ พรรคธรรมาภิบาลสังคม
พรรคธัมมาธิปไตย พรรคนิติศาสตร์ไทย
พรรคนำวิถี พรรคแนวสังคมประชาธิปไตย
พรรคประชากรไทย พรรคประชาชาติไทย
พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชามติ
พรรคประชาราช พรรคเผ่าไท
พรรคพลเมืองไทย พรรคพอเพียง
พรรคพลังเกษตรกร พรรคพลังแผ่นดิน
พรรคพลังแผ่นดินไท พรรคพัฒนาประชาธิปไตย
พรรคเพื่อนเกษตรไทย พรรคเพื่อแผ่นดิน
พรรคเพื่อฟ้าดินเดิมชื่อ พรรคสหกรณ์
พรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อประชาชน
พรรคภูมิใจไทย พรรคมวลชน
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรครวมพลังไทย
พรรครักเมืองไทย พรรครักษ์ถิ่นไทย
พรรครักษ์ไทย พรรคราษฎรรักไทย
พรรคแรงงาน พรรคศรีสยาม
พรรคศิลปิน พรรคสยาม
พรรคสยามสันติ พรรคสังคมไท
พรรคสังคมธิปไตย พรรคสันติภาพไทย
พรรคสู้เพื่อไทยเดิมชื่อ พรรคเกษตรกรไทย
พรรคเสรีประชาไทย พรรคเสียงประชาชน
พรรคอนุรักษ์นิยม พรรคอนาคตไทย
พรรคอยู่ดีมีสุข พรรคอุดมรัฐ
พรรคเอกภาพ พรรคเอกราช